Thuis in uw branche

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 10-6-2021

De praktijkhandreikingen zijn bedoeld om accountantspraktijken een handvat te bieden bij het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen van NVKS-opdrachten en controleopdrachten.

De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) speelt sinds de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in 2007 en de invoering van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) in 2018 een belangrijke rol als onderdeel van het kwaliteitsinstrumentarium van accountantsorganisaties.

De praktijkhandreiking Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van controleopdrachten bevat een vragenlijst OKB als bijlage. De praktijkhandreiking Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van NVKS-opdrachten heeft een vragenlijst OKB voor samenstellingsopdrachten en beoordelingsopdrachten als bijlagen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren