Thuis in uw branche

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling

Praktijkhandreikingen

  • Publicatiedatum: 28-2-2023

De praktijkhandreikingen zijn bedoeld om accountantspraktijken een handvat te bieden bij het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen van NVKS-opdrachten en controleopdrachten.

De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) speelt sinds de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in 2007 en de invoering van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) in 2018 een belangrijke rol als onderdeel van het kwaliteitsinstrumentarium van accountantsorganisaties.

De praktijkhandreiking Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van controleopdrachten bevat een vragenlijst OKB als bijlage. De praktijkhandreiking Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van NVKS-opdrachten heeft een vragenlijst OKB voor samenstellingsopdrachten en beoordelingsopdrachten als bijlagen.

NB: Update Praktijkhandreiking Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van controleopdrachten
Ten opzichte van de vorige versie van de praktijkhandreiking (10 juni 2021) zijn in deze update (28 februari 2023) de volgende wijzigingen aangebracht:

  • aanpassing van de verwijzing naar het Bta vanwege recente wijzigingen;
  • opname van een korte toelichting op ISQM 1 en 2;
  • opname van een toelichting over de OKB in het tuchtrecht;
  • verduidelijking van de vereiste dat de kwaliteitsbeoordelaar de aan de conclusie ten grondslag liggende overwegingen moet documenteren;
  • aandacht voor NBA-handreiking 1149 OKB uitvoering en documentatie d.d. 19 juli 2022;
  • aandacht voor aankondiging AFM themaonderzoek naar toepassing OKB bij RV-AO’s d.d. 9 februari 2023;
  • in aansluiting op het vorige punt: actualisering van de als bijlage opgenomen vragenlijst OKB.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren