Thuis in uw branche

Toezicht en handhaving door de AFM

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 9-12-2015

Deze praktijkhandreiking geeft SRA-kantoren met een Wta-vergunning én de daarbij werkzame externe accountants, informatie over aspecten die samenhangen met de diverse onderzoeksmogelijkheden die de AFM vanwege haar toezichthoudende taak kent. Ook vindt u er adviezen en handvatten waarmee u de kwaliteit van de uitvoering van wettelijke controles kunt verbeteren.

De praktijkhandreiking Toezicht en handhaving door de AFM zoomt in op de diverse typen onderzoeken en instrumenten die de toezichthouder tot haar beschikking heeft om de naleving van de Wta en de onderliggende (beleids)regelgeving bij accountantsorganisaties en externe accountants te controleren. SRA Bureau Vaktechniek geeft praktische tips en aandachtspunten waarmee beleidsbepalers, externe accountants en controleteams goed voorbereid zo'n onderzoek kunnen ingaan.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren