Thuis in uw branche

Wet normering topinkomens (WNT)

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 13-3-2019

In deze praktijkhandreiking komen de volgende onderwerpen aan de orde: een toelichting op de belangrijkste aspecten van de WNT, een overzicht van de van toepassing zijnde regelgeving, een verwijzing naar de belangrijkste informatiebronnen.

Verder zijn in deze praktijkhandreiking een stappenschema om de vraag te kunnen beantwoorden of een instelling of rechtspersoon onder de WNT valt en een voorbeeldwerkprogramma voor de controle van de WNT-gegevens, opgenomen.

Deze praktijkhandreiking WNT is geactualiseerd aan de hand van de beschikbare regelgeving per februari 2019. Er is onder andere sprake van wijzigingen in de wetgeving, gewijzigde beleidsregels, nieuwe of gewijzigde sectorale bezoldigingsnormen en een gewijzigd controleprotocol (van toepassing op verantwoordingen over 2018).

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren