Thuis in uw branche

Wet normering topinkomens (WNT)

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 23-4-2024

In deze praktijkhandreiking komen de volgende onderwerpen aan de orde: een toelichting op de belangrijkste aspecten van de WNT, een overzicht van de van toepassing zijnde regelgeving en een verwijzing naar de belangrijkste informatiebronnen.

Verder zijn in deze praktijkhandreiking een stappenschema om de vraag te kunnen beantwoorden of een instelling of rechtspersoon onder de WNT valt en een voorbeeldwerkprogramma voor de controle van de WNT-gegevens opgenomen. 

Update 23 april 2024:
De praktijkhandreiking is geactualiseerd aan de hand van de beschikbare regelgeving per maart 2024. Er is onder andere sprake van wijzigingen in de wetgeving, gewijzigde beleidsregels, nieuwe of gewijzigde sectorale bezoldigingsnormen en een gewijzigd controleprotocol (van toepassing op verantwoordingen over 2023). Verder is met name de publicatie van NBA-Alert 47 'Invloed intra-groep detachering op de controle van de WNT-verantwoording' van maart 2024 van belang voor de controle van de WNT-gegevens over 2023. 

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.