Thuis in uw branche

Wet normering topinkomens (WNT)

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 22-3-2022

In deze praktijkhandreiking komen de volgende onderwerpen aan de orde: een toelichting op de belangrijkste aspecten van de WNT, een overzicht van de van toepassing zijnde regelgeving en een verwijzing naar de belangrijkste informatiebronnen.

Verder zijn in deze praktijkhandreiking een stappenschema om de vraag te kunnen beantwoorden of een instelling of rechtspersoon onder de WNT valt en een voorbeeldwerkprogramma voor de controle van de WNT-gegevens opgenomen.

Update 22 maart 2022: Deze praktijkhandreiking is geactualiseerd aan de hand van de beschikbare regelgeving per maart 2022. Er is onder andere sprake van wijzigingen in de wetgeving, gewijzigde beleidsregels, nieuwe of gewijzigde sectorale bezoldigingsnormen en een gewijzigd controleprotocol (van toepassing op verantwoordingen over 2021). In paragraaf 2.5 van deze handreiking wordt de achtergrond van de wijzigingen meer in detail toegelicht.

Coronamaatregelen
Als gevolg van maatregelen die de overheid in 2020, 2021 en 2022 heeft genomen in verband met de coronapandemie, kan op specifieke onderdelen van de wet- en regelgeving inzake WNT sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van de in deze praktijkhandreiking opgenomen informatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (sectorspecifieke) deadlines voor het publiceren van de WNT-gegevens.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren