Thuis in uw branche

Leasing

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 11-8-2023

In de praktijkhandreiking 'Leasing' is er voor gekozen de Richtlijn 292 Leasing, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen, slechts op hoofdlijnen te behandelen.

Daarbij richten we ons op de onderdelen waarmee accountants in de dagelijkse mkb- praktijk regelmatig te maken krijgen. Voor een nadere verdieping verwijzen we naar RJ 292. De praktijkhandreiking bevat tevens een Checklist Classificatie leasing.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.