Thuis in uw branche

Personeelsbeloningen / Pensioenen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 21-2-2018

Deze handleiding bij cq toelichting op 'RJ 271 Personeelsbeloningen' heeft betrekking op de sterk gewijzigde richtlijn, zoals die door middel van RJ-Uiting 2009-3 wordt gepresenteerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Deze uiting heeft voornamelijk betrekking op paragraaf 3 van RJ 271, waarin de pensioenproblematiek wordt behandeld. In deze praktijkhandreiking beperken wij ons eveneens tot paragraaf 3 van de ontwerp-Richtlijn.

Bij uitzondering wordt toegestaan dat ondernemingen al van de ontwerp-Richtlijn gebruik kunnen maken. SRA adviseert haar leden - gelet op het feit dat er sprake is van een buitengewone vereenvoudiging - om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren