Thuis in uw branche

Opstellen hedgedocumentatie

Financiële instrumenten

Over het opstellen van hedgedocumentatie is een vraag opgenomen in de helpdesk van de NBA, waarnaar hier wordt verwezen. Tevens voorbeelden van van generieke en individuele hedgedocumentatie.

Vraag

In onze praktijk komen relaties voor die in verband met de financiering van hun bedrijfsactiviteiten een variabel rentende lening en een rentederivaatcontract (renteswap) met hun bank hebben afgesloten, omdat de bank geen vastrentende leningen aanbiedt. Ondernemingen willen het risico van variabele rentebetalingen met de renteswap afdekken.

Zoals bekend hebben deze swapcontracten als gevolg van de huidige lage rentestand een negatieve waarde. In de jaarrekening wordt melding gemaakt van de renteswap. De waarderingsgrondslag is kostprijs of lagere marktwaarde. Recente publicaties van onder meer de NBA geven aan dat in deze gevallen een voorziening in de balans moet worden opgenomen. Hoe dienen we hiermee nu in de toekomst om te gaan en moeten we nog iets doen ten aanzien van het verleden?

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren