Thuis in uw branche

Voorbeeld Generieke Hedgedocumentatie

Voor het toepassen van hedge-accounting moet aan specifieke voorwaarden worden voldaan.

Eén van de voorwaarden is dat er 'generieke hedgedocumentatie' moet worden opgesteld. SRA heeft daarom voor u een voorbeeld van een document 'generieke hedgedocumentatie voor afdekking van het renterisico van een lening o/g met variabele rente door middel van een renteswapcontract' uitgewerkt.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren