Thuis in uw branche

110 Doelstellingen en uitgangspunten

Deze Richtlijn 110 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn 110 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.