Thuis in uw branche

140 Stelselwijzigingen

Deze Richtlijn 140 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn 140 (aangepast 2020) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.