Thuis in uw branche

145 Schattingswijzigingen

Deze Richtlijn 145 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn 145 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.