Sla menu over
Thuis in uw branche

170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit

Deze Richtlijn 170 (gewijzigd 2021) vervangt Richtlijn 170 (herzien 2014) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.