Thuis in uw branche

190 Overige algemene uiteenzettingen

Deze Richtlijn 190 (aangepast 2018) vervangt Richtlijn 190 (aangepast 2015) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.