Thuis in uw branche

215 Joint ventures

Deze Richtlijn 215 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 215 (2007) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.