Thuis in uw branche

222 Vorderingen

Deze Richtlijn 222 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn 222 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.