Thuis in uw branche

224 Overlopende activa

Deze Richtlijn 224 (aangepast 2004) vervangt Richtlijn 224 (aangepast 1993) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2005.