Thuis in uw branche

228 Liquide middelen

Deze Richtlijn 228 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 228 (aangepast 2007) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.