Thuis in uw branche

252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Deze Richtlijn 252 (aangepast 2022) vervangt Richtlijn 252 (aangepast 2021) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.