Sla menu over
Thuis in uw branche

254 Schulden

Deze Richtlijn 254 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn 254 (aangepast 2020) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.