Thuis in uw branche

258 Overlopende passiva

Deze Richtlijn 258 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 258 (aangepast 2005) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.