Thuis in uw branche

265 Overzicht van het totaalresultaat

Deze Richtlijn 265 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 265 (2015) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.