Sla menu over
Thuis in uw branche

271 Bijlage 3 Overzicht vormen van bezoldiging, die in elk geval onder de reikwijdte van artikel 2:383(c) BW vallen