Thuis in uw branche

330 Verbonden partijen

Deze Richtlijn 330 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn 330 (2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.