Thuis in uw branche

340 Winst per aandeel

Deze Richtlijn 340 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 340 (aangepast 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.