Thuis in uw branche

345 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten

Deze Richtlijn 345 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 345 (aangepast 2016) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.