Thuis in uw branche

405 Verslag raad van commissarissen

Deze Richtlijn 405 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn 405 (aangepast 2019) is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.