Thuis in uw branche

640 Organisaties-zonder-winststreven

Deze Richtlijn 640 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn 640 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.