Thuis in uw branche

645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting

Deze Richtlijn 645 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn 645 (aangepast 2020) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.