Thuis in uw branche

660 Onderwijsinstellingen

De gewijzigde alinea’s in Richtlijn 660 (aangepast 2022) vervangen de betreffende alinea’s in Richtlijn 660 (aangepast 2021) en zijn van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021, met uitzondering van alinea 517a en de wijzigingen in alinea 518a die van kracht zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.Voor de status van de bepalingen inzake belangrijke bestanddelen, vervangingsinvesteringen en groot onderhoud voor materiële vaste activa wordt verwezen naar de Ten Geleide bij editie 2022 (‘hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen’).