Thuis in uw branche

115 Criteria voor opname en vermelding van gegevens

Deze Richtlijn 115 (aangepast 2023) vervangt Richtlijn 115 (aangepast 2020) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024. Eerdere toepassing is toegestaan.