Sla menu over
Thuis in uw branche

120 Prijsgrondslagen

Deze Richtlijn 120 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 120 (aangepast 2015) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.