Thuis in uw branche

135 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Deze Richtlijn 135 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 135 (aangepast 2016) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.