Sla menu over
Thuis in uw branche

190 Overige algemene uiteenzettingen

Deze Richtlijn 190 (aangepast 2018) vervangt Richtlijn 190 (aangepast 2015) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.