Thuis in uw branche

224 Overlopende activa

Deze Richtlijn 224 (aangepast 2023) vervangt Richtlijn 224 (aangepast 2004) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024.