Sla menu over
Thuis in uw branche

228 Liquide middelen

Deze Richtlijn 228 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 228 (aangepast 2007) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.