Thuis in uw branche

Klachtenprocedure SRA

SRA hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze leden en klanten en streeft naar de hoogste kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over (een van onze) producten en/of diensten. SRA heeft daarvoor een klachtenprocedure vastgesteld. Bij de klachtbehandeling streven we naar zorgvuldigheid en een voor alle partijen rechtvaardige oplossing.

Een klacht indienen

Klachten dient u 30 dagen na constatering schriftelijk in te dienen aan ons secretariaat via klachten@sra.nl. Voor klachten over de kwaliteitstoetsingen verwijzen wij naar de bezwaarprocedure zoals vastgesteld in het Reviewreglement.

Beoordeling en afhandeling van uw klacht

Bij de beoordeling en afhandeling van uw klacht zijn de Algemene Voorwaarden SRA leidend. De beoordeling en afhandeling van uw klacht worden in principe in maximaal 4 weken gerealiseerd. Als de klacht niet binnen de gestelde termijn kan worden afgehandeld, wordt u binnen 4 weken na ontvangst van de klacht geïnformeerd over de te verwachten doorlooptijd van de klachtafhandeling.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, kunnen leden van SRA dit kenbaar maken aan het bestuur. Het bestuur beoordeelt of de juiste procedure is gevolgd tijdens de klachtenbehandeling, maar oordeelt niet over de inhoudelijke juistheid van de afhandeling van de klacht.

Overig

  • De klacht en de afhandeling daarvan worden door ons geregistreerd en bewaard voor een periode van zeven jaar.
  • Het indienen van een klacht laat de betalingsverplichting onverlet.
  • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Contact

Secretariaat SRA
E klachten@sra.nl
T 030 656 60 60