Sla menu over
Thuis in uw branche

273 Rentelasten

Deze Richtlijn 273 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 273 (aangepast 2011) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.