Thuis in uw branche

305 Vrijstellingen voor groepsmaatschappijen

Deze Richtlijn 305 (aangepast 2015) vervangt Richtlijn 305 (aangepast 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.