Thuis in uw branche

390 Overige in de toelichting op te nemen informatie

Deze Richtlijn 390 (aangepast 2015) vervangt Richtlijn 390 (aangepast 2014) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.