Thuis in uw branche

396 Openbaarmaking

Deze Richtlijn 396 (aangepast 2005) vervangt Richtlijn 396 (2004) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2005.