Thuis in uw branche

410 Overige gegevens

Deze Richtlijn 410 (aangepast 2016) vervangt Richtlijn 410 (2015) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.