Thuis in uw branche

420 Winstbestemming, verwerking verlies

Deze Richtlijn 420 (aangepast 2015) vervangt Richtlijn 420 (aangepast 2009) en is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.