Thuis in uw branche

430 Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten

Deze Richtlijn 430 (aangepast 2023) vervangt Richtlijn 430 (gewijzigd 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024.