Sla menu over
Thuis in uw branche

500 Landeninformatie - rapportage van betalingen aan overheden (‘country-by-country-reporting’)

Deze Richtlijn 500 (2017) is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.