Thuis in uw branche

630 Commerciële stichtingen en verenigingen

Deze Richtlijn 630 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn 630 (aangepast 2017) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.