Thuis in uw branche

A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten

Deze Richtlijn A1 (aangepast 2017) vervangt Richtlijn A1 (aangepast 2016) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Alinea 101 is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018.