Thuis in uw branche

A3 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel

Deze Richtlijn A3 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn A3 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.