Thuis in uw branche

B1 Immateriële vaste activa

Deze Richtlijn B1 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn B1 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.