Thuis in uw branche

B12 Financiële instrumenten

Deze Richtlijn B12 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn B12 (aangepast 2017) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.