Thuis in uw branche

B13 Winst-en-verliesrekening

Deze Richtlijn B13 (aangepast 2022) vervangt Richtlijn B13 (aangepast 2021) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.