Thuis in uw branche

B15 Belastingen naar de winst

Deze Richtlijn B15 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn B15 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.